Skip navigation

Teplovodné kúrenie Eberspächer Hydronic

Teplovodné kúrenie Eberspächer pracuje nezávisle od motora, pričom ponúka hneď dve výhody: predhrev vnútra vozidla a predhrev motora. Vykurovacie zariadenie je integrované do okruhu chladiacej kvapaliny motora.

Získaná vykurovacia energia sa odoberá z výmenníka tepla, ktorý je súčasťou automobilu, a v podobe teplého vzduchu sa prostredníctvom existujúcich vzduchových kanálov s jemným dávkovaním vháňa do vnútra vozidla. Zvyškové teplo z chladiacej kvapaliny následne ohrieva motor. V lete je možné teplovodné kúrenie Eberspächer Hydronic bez problémov premeniť na nezávislé vetranie.

Dokonalý komfort zaisťujú praktické ovládacie prvky, napríklad digitálne spínacie hodiny, inovatívne rádiové diaľkové ovládanie alebo mobilné ovládanie prostredníctvom Vášho telefónu.

Funkcie teplovodného kúrenia Hydronic:


Ďalšie informácie:

Prehľad produktov Hydronic