Skip navigation

EasyScan – diagnostický a servisný nástroj pre stacionárne vyhrievania

Diagnostický a servisný nástroj EasyScan bol nedávno prepracovaný, aby zabezpečil kompatibilitu s novo uvedenými ohrievačmi a ovládacími prvkami s komunikáciou CAN. Nástroj EasyScan zostáva plne spätne kompatibilný, tzn. všetky doteraz podporované ohrievače a ovládacie prvky budú aj naďalej podporované. PC softvér bol v User-Frontend rozšírený o nové výrobky, kým osvedčená štruktúra spravidla zostáva zachovaná.


Výhody:

 • Rozsiahle vyhodnotenie aktuálnych prevádzkových stavov.
 • Automatické ukladanie individuálnych používateľských nastavení, migrácia dokonca aj pri aktualizácii
 • Analýza chýb zariadení a komponentov
 • Kontrola funkcie aplikácie ohrevu
 • Podpora pri prvom uvedení aplikácie ohrevu do prevádzky
 • Integrovaný protokol výsledkov pre ukončenie prvého uvedenia do prevádzky a pre diagnostické procesy

Nové znaky:

 • Vydanie chybových kódov vrátane doplňujúcich systémových parametrov pre nové ohrievače s komunikáciou CAN
 • Možná špeciálna konfigurácia ADR pri riadiacich zariadeniach
 • Aktualizácie firmvéru EasyStart Web
 • Profesionálne, počítačom podporované a do budúcnosti bezpečné prvé zriadenie EasyStart Pro vedeného ohrevného systému
 • Parametrizácia EasyStart Pro (napr. používateľské nastavenia, ako formát času, teplotná jednotka atď.)
 • Uloženie a nové používanie databáz parametrov pre EasyStart Pro
 • Parametrizácia EasyStart Pro (výber jazyka, okrem angličtiny a nemčiny aj z 25 ďalších dostupných jazykov)

Segment EasyScan: