Skip navigation

Ešte rozšírenejší v tepelnom manažmente Eberspächer Kalori

Komplexné produktové portfólio je rovnako dôležité ako dobre rozvinutá medzinárodná sieť – presne tu začíname prevzatím francúzskeho špecialistu na klimatizáciu, Kalori SAS.

Rozšírené produktové portfólio pre kompetenciu v oblasti klimatizácie na celej čiare

Ako systémový poskytovateľ pre aplikácie klimatizácie špecifické pre zákazníka ponúkame inteligentné riešenia – a to všetko z jednej ruky. Prevzatím francúzskeho špecialistu na klimatizáciu, Kalori Sas, dopĺňame našu existujúcu ponuku v oblasti špeciálnych vozidiel. To pre našich zákazníkov a servisných partnerov znamená, že v odvetví vyhrievania a chladenia sme ešte rozšírenejší. Naše výrobky pre ideálny tepelný manažment je možné kombinovať v jednom systéme a spoločne riadiť, a to s dimenzovaním na najrôznejšie výkonové triedy a požiadavky – od stacionárneho ohrievania, cez elektrické ohrevy a výmenníky tepla, až po integrované klimatizačné systémy alebo strešné klimatizačné zariadenia.


Perfektné podmienky pre špeciálne vozidlá – riešenie vhodné pre každú potrebu

Skúsenosť spoločnosti Kalori vo vývoji, aplikácii a výrobe klimatizačných a vetracích systémov optimálne dopĺňa existujúca ponuka spoločnosti Eberspächer. Zabezpečujeme príjemné teploty v kabíne vodiča. Nezáleží na tom, či je vonku veľmi horúco alebo vládnu mínusové teploty. To nie je iba komfortné, ale aj efektívne: Vodiči strojov pracujú pri príjemných klimatických podmienkach preukázateľne koncentrovanejšie, a tým aj výkonnejšie. Dodatočne pomáhame pri tom, aby sa dodržiavali zákonné ustanovenia týkajúce sa pracoviska okrem iného v špeciálnych vozidlách, akými sú stavebné, poľnohospodárske a lesnícke stroje. Ak to neposkytuje stavebný priestor, vyriešime klimatizáciu v závislosti od samostatného prípadu aj pomocou špeciálnych dizajnových komponentov. V zime zabezpečujú naše stacionárne vyhrievania na predhrievanie motora nielen to, že špeciálne vozidlá sú kedykoľvek pripravené na použitie aj pri mínusových teplotách, ale na základe zabránenia neustálemu chodu motora (Anti-Idling) aj značné ušetrenie nákladov. Obzvlášť dôležitá je okamžitá pripravenosť v prípade sanitiek. Nepomáhame iba pri tom, aby boli vozidlá v prevádzkovej teplote, keď je to potrebné – ale zabezpečujeme vyhrievanie vnútorného priestoru pre pacientov a záchranársky personál vždy podľa predpisov. V minibusoch a midibusoch poskytujeme správnu klimatizáciu pre cestujúcich a vodiča, v transportéroch sme špecialistami na systémové riešenia chladenia a vyhrievania, aby bola možná bezpečná preprava tovarov citlivých na teplotu.


Váš kompetentný partner na mieste vďaka globálnemu zosieťovaniu

Spoločnosť Eberspächer je zosieťovaná celosvetovo. Všetky naše riešenia týkajúce sa nášho rozsiahleho produktového portfólia vyhrievacích a chladiacich systémov sprístupňujeme globálne prostredníctvom našich 19 sesterských spoločností a širokej siete predajcov a služieb spoločnosti Eberspächer. Nezáleží na tom, na akom mieste má spoločnosť Eberspächer poskytnúť podporu, pobočky a vysoko špecializované partnerské dielne celosvetovo poskytujú rýchlu a nekomplikovanú pomoc a kedykoľvek ponúkajú kompetentné kontaktné osoby priamo v blízkosti. Jasná výhoda pre našich zákazníkov a servisných partnerov s cieľom stať sa globálnym lídrom v riešeniach tepelného manažmentu pre špeciálne vozidlá – a pre silné postavenie na trhu.


Výrobky