Skip navigation

Vážení zákazníci,

 při nesprávné instalaci, údržbě, opravě a nevhodném používání našich produktů s napájecím napětím vyšším než 59V, může dojít k vážnému zranění nebo smrti, a proto je nutné dodržovat následující pokyny: 

-          instalaci, údržbu a opravy mohou provádět pouze kvalifikované a proškolené osoby, jakékoli zásahy do elektrické instalace mohou provádět pouze osoby s platným oprávněním

-          veškeré osoby provádějící instalaci, údržbu, opravy a manipulaci s těmito produkty musejí být upozorněny na možná rizika a seznámeny se způsoby, jak jim předcházet

-          osoby provádějící instalaci, údržbu a opravy musejí být vyškoleny v integraci vysokonapěťových součástí (dimenzování napájecích kabelů a bezpečnostních prvků proti všem možným poruchám např. přepětí, zkratu, poruše izolace atd.)

-          požádat kvalifikovaný personál v případě nutnosti provedení jakékoli práce na produktu

-          vždy dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Další důležité informace:

-          při nesprávné instalaci, údržbě nebo nevhodném používání těchto produktů může dojít k popálení či požáru

-          produkty připojené do chladícího okruhu jsou tlaková zařízení

Instalace a údržba na těchto zařízeních musí být prováděna v souladu s pokyny vydanými společností Eberspächer Kalori podle manuálu č. 8300401001250 s posledním indexem úpravy.

Přístup k zapnutému zařízení je zakázán.

Pro více informaci kontaktujte svého obchodního partnera. 

Lukáš Votroubek

Technické oddělení

Vážení obchodní priatelia,

cenníky nie sú vystavované v tlačenej alebo elektronickej forme, naši obchodní partneri majú možnosť zistenia cien v rámci nášho objednávacieho systému.

Je to predovšetkým z dôvodu meniacich sa cien od našej materskej spoločnosti a ďalších dodávateľov, celkovej situácie na trhu a špeciálnych predajných cien na vybrané položky.

Z týchto dôvodov sú cenníky pravidelne aktualizované len na servisnom portáli a v objednávacom systéme.


Nové servisné strediská

1. 1. V roku 2016 sme pre Vás otvorili dve nové servisné strediská v Prahe - Horních Počerniciach a v Cerekvici nad Loučnou.

Od 1. 4. 2017 je pre Vás k dispozícii naše servisné stredisko v Brne.


Varovanie pred neautorizovanými predajcami a servismi 

Vážení zákazníci,

ako výhradný distribútor nezávislých kúrení Eberspächer uvedených na týchto webových stránkach, si Vás dovoľujeme varovať pred nákupom akéhokoľvek nezávislého kúrenia od neautorizovaných predajcov a pred opravami týchto nezávislých kúrení v neautorizovaných servisoch. Tieto subjekty s nami nemajú uzavretú dílerskú zmluvu, a preto nemôžeme zaručiť pôvod nimi ponúkaného tovaru, európsku certifikáciu, bezpečnosť a najmä záručný a pozáručný servis na tieto výrobky. Keďže nepoznáme okolnosti predaja u týchto subjektov, nebudeme na nezávislé kúrenia, ktoré boli zakúpené u neautorizovaných predajcov, poskytovať záručný servis ani náhradné diely. U neautorizovaných servisov nie je možné riešiť záručné opravy nami predávaných kúrení.

Zoznam odporúčaných autorizovaných predajcov a servisov nájdete tu. V prípade, že si nie ste istí, či Vami vybraný predajca alebo servis patrí k našim autorizovaným partnerom, zavolajte nám, alebo nám napíšte, radi Vám túto informáciu poskytneme: +420 234 035 800, cz-info[at]eberspaecher.com

Ďakujeme za pochopenie.