Skip navigation

Ochrana klímy prostredníctvom excelentného riadenia

Ochrana životného prostredia nie je záležitosťou náhody, ale výsledkom starostlivo naplánovaných firemných činností.

Ekologický prístup u nás začína už pri vývoji výrobkov a končí sa ich likvidáciou. Medzi týmito okamihy sa rozprestiera výrobný a dodávateľský reťazec aj celý životný cyklus výrobku.

Cieľom environmentálneho manažmentu v koncerne Eberspächer je ekologicky optimalizovať všetky postupy a procesy, a to od zákazníka až po dodávateľa. Výsledkom je svedomité zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Takto vyzerá spoločenská zodpovednosť v našom poňatí.