Skip navigation

Dobrý pocit máme len z najvyššej kvality

Základom nášho podnikania sú spokojní zákazníci: Trvalú úspešnosť si zabezpečíme len vtedy, ak dokážeme spoľahlivo plniť vysoké nároky a očakávania našich zákazníkov.

V automobilovom priemysle patríme k uznávaným, technologickým a kvalitatívnym lídrom. Túto poprednú pozíciu hodláme naďalej rozvíjať vo všetkých oblastiach produktov.

Spoliehame sa pritom na rozsiahly systém riadenia kvality, ktorý sa ako červená niť tiahne všetkými relevantnými postupmi a procesmi. Naším cieľom je vylúčiť potenciálne zdroje chýb, pokiaľ možno od samého začiatku, a zabezpečiť tak maximálnu akosť na všetkých úrovniach.

Na tento účel máme k dispozícii celé spektrum osvedčených metód a programov. Pre jednotlivé oblasti produktov vždy platí individuálne meradla a parametre.

Jedno však majú spoločné: Ucelený prístup, ktorým zabezpečujeme kvalitu výrobkov, procesov i služieb – od počiatočného nápadu v rámci predbežného vývoja cez celý proces vzniku až po popredajný servis.

Vysoký štandard nám po celom svete zaručuje medzinárodne certifikovaný systém riadenia kvality (podľa noriem IATF 16949 a EN ISO 9001).