Skip navigation

Stratégia nulového počtu chýb

Lepšie ako spätne odstraňovať chyby je zabezpečiť, aby vôbec nevznikli. Presne túto zásadu dôsledne sleduje naša stratégia kvality.

Cieľom je, aby sa výskyt chýb v koncerne Eberspächer čo najviac priblížil nule. V súlade s touto požiadavkou preto plánujeme a monitorujeme úplne všetky podnikové postupy a procesy, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu. Dobre si uvedomujeme, že človek ani stroj nedokážu so stopercentnou spoľahlivosťou vylúčiť všetky chyby. Toto vedomie nám umožňuje k chybám pristupovať s vecnou otvorenosťou.

Jednorazovú odchýlku od žiadaného výsledku nepovažujeme za nič zavrhnutia hodného, ale za východiskový bod pre ďalšie zlepšovanie. A toto u nás prebieha neustále: Trvalá optimalizácia patrí medzi základné princípy nášho systému riadenia kvality.

Z každej vzniknutej chyby sa učíme, čím dôsledne zabraňujeme jej opakovaniu. Skúsenosti, ktoré týmto spôsobom získavame, systematicky odovzdávame ďalej, čo umožňuje včas identifikovať potenciálne zdroje chýb v celom podniku. Týmto prístupom dosahujeme merateľných úspechov – chybovosť vo výrobe sa trvalo blíži nulovej hodnote.

Tento výkon si bezpochyby zaslúži uznanie: Od zákazníkov pravidelne získavame vyznamenania za minimálnu chybovosť a vynikajúcu kvalitu výrobkov.