Skip navigation

Kontinuita ako princíp – predstavenie vedenia koncernu

Heinrich Baumann
Spoločník vo funkcii konateľa

Ďalšie informácie

Martin Peters
Spoločník vo funkcii konateľa

Ďalšie informácie

Dr. Thomas Waldhier
Konateľ
Výfukové technológie

Ďalšie informácie

Dr. Jörg Schernikau - Geschäftsführer Climate Controls Systems

Dr. Jörg Schernikau
Vedenie divízie Systémy riadenia klímy / Automobilové riadiace systémy

Ďalšie informácie