Skip navigation

Kontinuita ako princíp – predstavenie vedenia koncernu

Heinrich Baumann
(zomrel 18. 9. 2020)
Spoločník vo funkcii konateľa

Ďalšie informácie

Martin Peters
Spoločník vo funkcii konateľa

Ďalšie informácie

Dr. Thomas Waldhier
Konateľ
Výfukové technológie

Ďalšie informácie

Dr. Jörg Schernikau
Vedenie divízie Systémy riadenia klímy / Automobilové riadiace systémy

Ďalšie informácie