Skip navigation

Kontinuita ako princíp – predstavenie vedenia koncernu

Martin Peters
Chairman of the Executive Board / Managing Partner

Ďalšie informácie

Dr. Thomas Waldhier
COO Exhaust Technology

Ďalšie informácie

Dr. Jörg Schernikau
COO Climate Control Systems / Automotive Controls

Ďalšie informácie