Skip navigation

MOVE is Eberspächer

MOVE
Smerujeme spoločnosť Eberspächer do úspešnej budúcnosti! Prostredníctvom ziskového rastu neustále zvyšujeme hodnotu našej spoločnosti. Ako rodinný podnik sa spoliehame na dôveru a naše silné stránky: dlhodobé myslenie a rastúcu kultúru hodnôt. Sebavedome a dôsledne čelíme globálnej konkurencii a meniacim sa trhovým podmienkam od roku 1865, dnes aj v budúcnosti.

Vytvárame čistú mobilitu (Clean Mobility) budúcnosti, ktorá poskytuje našim zákazníkom inteligentné riešenia (Smart Solutions), vyvinuté a vyrábané zainteresovanými osobami (Dedicated People).

Clean Mobility (čistá mobilita): Naše výrobky a služby prispievajú k ochrane životného prostredia, bezpečnosti a ku komfortu vo vozidlách.

Smart Solutions (inteligentné riešenia): Účelne podporujeme inovácie s cieľom nadchnúť našich zákazníkov. Našu pozíciu na trhu si budujeme investíciami, partnerstvami a akvizíciami.

Dedicated People (zainteresované osoby): Konáme zainteresovane a preberáme zodpovednosť. V atraktívnom pracovnom prostredí pokračujeme v rozvíjaní našich schopností a vytváraní výkonnej globálnej organizácie.

Strategicky priraďujeme naše aktivity k vyspelým, dynamickým a úplne novým oblastiam podnikania. Našu úspešnú budúcnosť vytvárame prostredníctvom iniciatív v jasne definovaných oblastiach činnosti pre všetky oblasti podnikania.