Skip navigation

Cieľavedomo smerom k budúcnosti. Už vyše 150 rokov

1865 Klampiarsky majster Jakob Eberspächer zakladá v meste Esslingen am Neckar remeselný podnik, ktorý sa čoskoro začína špecializovať na strešné zasklenia v kovových rámoch.

1894 So synom Adolfom Eberspächerom nastupuje do podniku druhá generácia.

1899 Zomiera zakladateľ firmy. Vedenie podniku preberá jeho manželka Friederike.

1900 Začínajú sa používať prvé stroje s elektrickým pohonom; počet zamestnancov sa zvyšuje na osemdesiat.

1906 Do rodinnej firmy nastupuje aj druhý syn zakladateľa, Dr. Paul Eberspächer.

1913 Založenie prvej zahraničnej pobočky vo Viedni.

1914 Továreň zahajuje prevádzku v dnešnom esslingenskom podnikovom areáli.

1925 Počet zamestnancov narastá na 350. Firma vyrába sklenené strechy pre továrenské haly, železničné stanice a vzducholodné hangáre, používané po celej Európe.

1928 Otvorenie závodov na výrobu zasklenia v Československu, Poľsku a Taliansku.

1929 Eberspächer zabezpečuje zasklenie milánskej železničnej stanice.
1931 Zahájenie výroby automobilových tlmičov hluku.

1933 Zahájenie vývoja vykurovacích systémov pre automobily.

1934 V hlavnom sídle v Esslingene začína výstavba druhej časti závodu; počet zamestnancov sa zvyšuje na 700.

1935 S Dr. Richardom Eberspächerom nastupuje do podniku tretia generácia.

1938 Vo firme Eberspächer začína pracovať Richardov brat Walter.

1939–1945 Nacistický režim firmu Eberspächer integruje do zbrojnej výroby. Rovnako ako celému radu firiem sú jej pridelení nútene nasadení pracovníci. Počas vojny firma prvýkrát vyrába aj diely pre motory lietadiel.

1945 Po skončení 2. svetovej vojny začína vo firme pôsobiť Helmut Eberspächer, Richardov a Walterov bratanec.

1946 Eberspächer vyrába núdzové produkty, ako sú protézy, kovové kufríky alebo platne na varenie.

1947 V Esslingene sa začína pracovať na vývoji turbodúchadla.

1950 Dr. Richard Eberspächer umiera pri nešťastnej nehode.

1953 Zahájenie sériovej výroby nezávislých kúrení.

1954 V Esslingene schádza z pásu miliónty tlmič hluku.

1960 Eberspächer preberá továreň na kovové výrobky v sárskom Neunkirchene, kde buduje výrobu tlmičov hluku.
1965 Firma oslavuje sté narodeniny a dosahuje obrat vo výške 100 miliónov mariek. S Hansom Eberspächerom do firmy nastupuje štvrtá generácia.

1973 Eberspächer zakladá v Kanade samostatnú distribučnú spoločnosť Espar Products, zameranú na vykurovacie zariadenia.

1974 Do firmy prichádza ďalší zástupca štvrtej generácie, Dr. Günter Baumann. Zahájenie sériovej výroby katalyzátorov pre osobné vozidlá.

1975 Technologický prelom v podobe legendárneho kúrenia „B1L“: Jedná sa o prvý vykurovací systém, ktorý sa smie inštalovať priamo do priestoru pre cestujúcich. Eberspächer súčasne na trh uvádza prvé rádiové diaľkové ovládania.

1977 Eberspächer zakladá pobočku vo Veľkej Británii.

1978 Zahájenie vývoja filtrov pevných častíc pre osobné vozidlá.
V 80. letech Eberspächer ďalej rozširuje svoju medzinárodnú pôsobnosť: Vznikajú výrobné závody vo Švédsku, Francúzsku a Švajčiarsku.

1983 Nemecká spolková vláda stanovuje emisné normy, ktoré vyvolávajú nutnosť používať katalyzátory.

1988 V Esslingene začína výstavba nového vývojového strediska.

1990 Firma oslavuje 125 rokov svojej existencie.

V 90. rokoch Eberspächer zakladá ďalšie pobočky v Juhoafrickej republike, Českej republike, USA, Veľkej Británii, Brazílii a Poľsku.

1999 Zahájenie sériovej výroby elektrických prihrievačov dcérskej firmy catem. Podnik rýchlo zaujíma poprednú pozíciu na svetovom trhu.

2000 S Martinom Petersom nastupuje do podniku piata generácia. Obrat firmy narastá na 2,5 miliardy mariek.
Prvé roky 21. storočia Dôsledné rozširovanie medzinárodnej pôsobnosti – okrem iného v Indii, Číne, Rusku, Kórei a Japonsku.

2002/03 Zahájenie prevádzky v detroitskom vývojovom stredisku a v závode na výrobu katalyzátorov Eberspächer North America.

2004 Do firmy nastupuje Heinrich Baumann, ktorý tiež patrí k piatej generácii. Podnik sa stáva stopercentným subdodávateľom automobilového priemyslu a zahajuje odluku od výroby sklenených produktov.

2005 Eberspächer na výstave IAA predstavuje úplne novú technológiu tlmenia hluku a akustického dizajnu, ktorej základom je aktívna kompenzácia hluku.

2008 Eberspächer vôbec po prvýkrát ponúka vývojové nástroje pre elektronické prepojenie automobilových komponentov pomocou zbernicových systémov.

2009 Kvôli celosvetovej hospodárskej kríze klesá obrat podniku asi o 40 percent. Na Ženevskom autosalóne Eberspächer predstavuje vykurovacie zariadenia pre elektromobily.

2010 Vstup do oblasti klimatizácie pre autobusy. Zahájenie sériovej výroby prvých vysokonapäťových vykurovacích systémov.

2015 Eberspächer s hrdosťou pozerá na 150 rokov firemnej histórie.

Dnes V roku 2018 disponuje koncern Eberspächer približne 80 závodmi v 29 krajinách.