Skip navigation

Hodnoty a požiadavky

Náš cieľ je neskromný: Chceme byť neoddeliteľnou súčasťou pokroku v automobilovom priemysle. Svojimi výrobkami aktívne prispievame k lepšej ochrane životného prostredia aj k vyššej bezpečnosti a komfortu cestnej premávky. Napriek prudké dynamike technologického a ekonomického vývoja sa naši zákazníci, zamestnanci aj obchodní partneri vždy môžu spoľahnúť na dve pevné konštanty: predvídateľnú politiku rodinnej firmy, ktorá sa nezameriava len na krátkodobý zisk, a kultúrne hodnoty dôsledne rozvíjanej po takmer 150 rokov našej existencie:

Zákazníci
Základom nášho podnikania sú spokojní zákazníci: Svoje myslenie a konanie sústreďujeme na výrobky a služby, ktoré našim zákazníkom a obchodným partnerom dodajú rozhodujúci náskok.

Zamestnanci
Naši zamestnanci sa tešia z rozsiahlej slobody konania. Investujeme do ďalšieho vzdelávania, podporujeme talent, nezávislé myslenie a individuálnu zodpovednosť. Máme k dispozícii dostatok zdrojov, ktoré dokážu vdýchnuť život sviežim nápadom.

Spolupráca
Kladieme dôraz na férovú spoluprácu a na všetkých úrovniach usilujeme o stabilné vzťahy – vo firme aj navonok. Charakteristickými rysmi úspešného partnerstva s naším koncernom sú lojalita, rešpekt, tolerancia a vzájomná dôvera.

Zodpovednosť
Držíme sa zásady, že zodpovednosť nášho podniku nekončí za jeho bránami, ale že sa prelína celým výrobným a dodávateľským reťazcom. Naším cieľom je dosiahnuť trvalo udržateľnej, ekologickej bilancie všetkých aktivít a výrobkov.