Skip navigation

Naše silné stránky. Naše sebaponímanie

Koncern Eberspächer sa po celú dobu svojej existencie spolieha na silu inovatívnych nápadov a vždy sa dokáže dokonalo prispôsobiť aktuálnemu dianiu na trhu. Na všetky výzvy, pred ktorými stojíme, sa pozeráme ako na podnikateľské príležitosti, ktorých vďaka obchodnej stratégii orientovanej na dlhodobý rast vieme skvelo využiť.

Nezávislosť 
Pri rozhodovaní si sme vedomí svojej technologickej a hospodárskej sily. Ekonomická nezávislosť rodinnej firmy nám umožňuje vhodne definovať strategickú orientáciu nášho koncernu aj oblasti, na ktoré sa budeme zameriavať. Prioritou je vždy dlhodobá stabilita. 

Rast
Naša firma je už od roku 1865 synonymom podnikateľského ducha a kreativity. Aj do budúcnosti chceme rásť vlastnými silami. Naším cieľom je dôsledne rozvíjať svoju pozíciu na trhu a zmysluplne rozširovať existujúce portfólio.

Medzinárodná pôsobnosť
Naším domovom sú všetky kľúčové trhy medzinárodného automobilového priemyslu. Svoje celosvetové zastúpenie dôsledne rozvíjame. Zameriavame sa najmä na regióny s veľkým hospodárskym rastom a sľubným potenciálom do budúcnosti – napríklad na štáty BRIC: Brazíliu, Rusko, Indiu a Čínu.

Pozícia technologického lídra
Chceme, aby z vynikajúcich nápadov našich vývojárov vznikali prelomové komponenty prispievajúce k pokroku v automobilovej brandži. Dôsledne preto investujeme do výskumu a vývoja. Našu poprednú pozíciu vo všetkých skupinách produktov cielene rozvíja viac ako 700 vysoko kvalifikovaných inžinierov a špecialistov. 

Orientácia na budúcnosť
Mobilita zajtrajška bude mať mnoho tvárí. Zo strednodobého hľadiska počítame s pokojnou koexistenciou rozmanitých technických riešení. Vo všetkých oblastiach produktov sme zároveň skvelo pripravení na nadchádzajúce technologické zmeny – dôslednú optimalizáciu spaľovacieho motora, ktorý bude ešte dlho vládnuť cestnej doprave, aj nové, alternatívne koncepcie pohonu. Prečítajte si viac o našich prelomových technologických komponentoch pre trvalo udržateľnú mobilitu.

Ďalšie informácie