Skip navigation

Eberspächer v skratke

Dôležité koncernové ukazovatele

Obratv miliónoch eur (zahraničný podiel v percentách)


Výdavky na výskum a vývojv miliónoch eur


Hmotné investície**v miliónoch eur


Počet zamestnancov*