Skip navigation

Servisné strediská Eberspächer

V roku 2016 sme začali budovať sieť vlastných servisných stredísk. V súčasnej dobe sú otvorené tri servisy  - v Prahe, v Cerekvici nad Loučnou a v Brne.

Naše servisné strediská ponúkajú nasledujúce služby: inštalácia, diagnostika a opravy nezávislého teplovzdušného a teplovodného kúrenia, transportného chladenia, AC a parkovacej AC, autochladničiek alebo chladiacich boxov Coldtainer.