Skip navigation

Impulzy pre mobilitu zajtrajška

Hľadáte kompetentného odborníka, ktorý aj za najnáročnejších podmienok v najrôznejších vozidlách zabezpečí ako príjemné teplo, tak aj optimálnu klímu? V takom prípade je koncern Eberspächer tým pravým. Jedinečné prepojenie schopnosti porozumieť zákazníkom, podnikateľskej zodpovednosti a vysoko motivovaných zamestnancov z neho robí celkom mimoriadneho partnera, ktorý detailne chápe problematiku optimálnej klímy v automobiloch. Celosvetovo pôsobiaci koncern Eberspächer je vždy k dispozícii tam, kde ho potrebujete, navyše s presne takým spektrom služieb, aké si želáte. Nechajte nás ukázať Vám, čo dokážeme.

Vývoj – inovácie pre dnešok i zajtrajšok
Na vykurovaciu techniku budú zákazníci aj v budúcnosti klásť čoraz prísnejšie požiadavky. Ekológia, hospodárnosť, akustické vlastnosti, účinnosť, alternatívne palivá, dlhá životnosť, modularita, tepelný manažment alebo nové technológie pohonu: všetky tieto hľadiska sú rozhodujúce pre úspešnosť nášho koncernu aj našich zákazníkov. Preto bez prestania pracujeme na optimalizácii svojich vývojových metód a na vytváraní inovatívnych, výkonných a nových riešení.

Nákup – záležitosť strategického významu
V dôsledku silnejúcej koncentrácie na naše základné kompetencie a stále rastúcej zložitosti nakupovaných služieb nadobúda nákup na strategickom význame. Dôležitým hľadiskom je pritom riadenie dodávateľského reťazca. Jeho prostredníctvom dokážeme už pri rozhodovaní o voľbe dodávateľov stanoviť základný smer, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje kvalitu našich koncových výrobkov a náklady na ich vznik. Spektrum ďalej siaha cez riadenie skupín materiálov, v rámci ktorého je nutné systematicky sledovať všetky vznikajúce náklady (total cost of ownership), až po integráciu nákupných procesov.

Logistika – základné kompetencie s vysokým úžitkom pre zákazníka
Logistika patrí medzi základné kompetencie koncernu a našim obchodným partnerom ponúka vysokú mieru úžitku. Proces vzniku produktu sprevádzajú zamestnanci logistiky už od prvotnej dopytovej fázy, čo zaručuje splnenie všetkých logistických požiadaviek zákazníkov až do okamihu, kedy sú výrobky pripravené na sériovú výrobu. Na logistické procesy od dodávateľa k zákazníkovi sa pozeráme ako na celok a stále sa snažíme, aby tieto boli vzájomne dokonale zladené.

Kvalita – na najvyššej úrovni
Ako kvalitatívny a technologický líder vo všetkých oblastiach – u výrobkov, služieb aj procesov – dôsledne sledujeme stratégiu nulového počtu chýb a usilovne sa riadime heslom „Kvalita vytvára hodnoty“. Náš prístup ku kvalite v spojení s meradlami kvality, ktoré určujú zákazníci, preto v rámci celého hodnotového reťazca zaisťuje trvalo vysoký štandard.

Výroba – továreň riadená procesmi
Vysoké nároky kladené vo výrobe na kvalitu, spoľahlivosť a dodržiavanie termínov sme schopní splniť len s pomocou najnovších koncepcií, technológií a strojov – a takisto s pomocou vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Všetky procesy vo výrobnej oblasti podliehajú neustálemu cyklu projektovania, činnosti, kontroly a zdokonaľovania, pričom majú spoločný cieľ: spokojných zákazníkov.