Skip navigation

Inovácie vychádzajúce z dlhoročnej tradície

Koncern Eberspächer už od svojho založenia v roku 1865 vyniká ako priekopník progresívnych technologických riešení. Z našich inovácií automobilový priemysel aj dnes získava dôležité impulzy pre vývoj nových konceptov pohonu a vozidiel.

Túžba nezaspáva na vavrínoch je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej filozofie, preto si budeme aj v budúcnosti klásť stále vyššie a vyššie ciele. Ekológia, hospodárnosť, akustické vlastnosti, účinnosť, alternatívne palivá, dlhá životnosť, tepelný manažment alebo nové technológie pohonu: všetky tieto hľadiska sú rozhodujúce pre úspešnosť nášho koncernu aj našich zákazníkov.

Zoznam oblastí, v ktorých sa zameriavame na inovácie, alebo v ktorých sa na ne chceme koncentrovať v budúcnosti, je preto viac než rozsiahly. Siaha od prerobenia našej aktuálnej generácie systémov Airtronic cez tepelný manažment pri prevádzke nezávislého kúrenia až po rozšírenie ponuky vývojových služieb či zavedenie nových dávkovacích čerpadiel.

Ústrednou témou však bude ďalší rozvoj aktuálnej generácie prístrojov Hydronic 3,pri ktorých vzniku sme už mali na zreteli dôležité témy budúcnosti. Nové vykurovacie agregáty sú takisto pripravené na spaľovanie bionafty a bioetanolu.