Skip navigation

Spoločnosť WEMA - tridsiate roky

Vo firemnom archíve Historeum Eberspächer sa zachovali tri výkresy, ktoré potvrdzujú, že na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storočia mala spoločnosť v Prahe svoju vlastnú pobočku aj dielne. Na výkresu z 25. apríla 1930 je uvedené "WEMA špeciálny dielne na netmelené sklenené strechy Eberspächer a spol. Praha ". Jednalo sa o plány základov a prízemí stredne veľké dielne (plány č. 560 a, 561 a).

Ďalší výkres pochádza zo septembra 1936 (bez označenia). Podrobne sa zaoberá riešením domu pre firmu WEMA Ing. Dub a spol. v Prahe XIII, Staré Strašnice č. p. 1056. Prízemná stavba slúžila ako administratívna a projekčná kancelária.

Renovované budovy WEMA v Prahe stoja dodnes. Svetlíky a nosná časť strechy sa ani za trištvrte storočia nezmenili

Výkresy pražskej dielne WEMA z apríla 1930