Skip navigation

Eberspächer v automobilke Praga a Tatra - štyridsiate roky

Prvý vozidlové kúrenie Eberspächer sa u nás objavilo v roku 1942. Podľa dochované knihy čísel výkresov sa skúšalo na šasi Praga RN s rázvorom 3900 mm pre prevedenie LLG - Leichtes Löschgruppenfahrzeug - ľahký hasičský voz pre mužstvo, výkres č. 8243 z 24. júna 1942. že sa kúrenie skúšalo práve pre toto prevedenie, bolo logické. Premočení hasiči a nakoniec i zranenia vojaci, pre ktorých prevoz sa takto karosovaný Praga RN hodila, si vyhriatu kabínu zaslúžili. Zariadenie bolo teplovodné, voda sa ohrievala vo výmenníku, montovanom na výfukové potrubie - jednalo sa teda o kúrenie závislé na behu motora. O výsledku skúšky nemožno nájsť žiadne doklady ani v Automuzeu Praga pána Emila Příhody, a nie je ani známe, že by sa takéto zariadenie na vozidlách Praga ujalo. Bohužiaľ sa v Esslingene nedochoval, okrem registračného čísla, ani spomínaný výkres, ktorý by nám zariadenie priblížil.

Podobne riešené kúrenie (výkres č. 8218 zo 7. septembra 1942) bolo skonštruované pre automobil Tatra 27 b, ktorý sa vyrábal ako valník a ako autobus. Pre toto prevedenie bolo kúrenie so všetkou pravdepodobnosťou skonštruované. Ani v archívu Tatry sa zatiaľ nepodarilo nájsť dôkaz o tom, že sa skúšalo a s akým výsledkom. Je však známe, že náležite upravené teplovodné kúrenie Eberspächer používali rôzne iné automobilky, medzi inými Daimler-Benz, KHD, Steyr a Magirus.