Skip navigation

Kúrenie PAL pre Tatru 603 - šesťdesiate roky

V rokoch 1955 až 1975 bolo vyrobených celkom 20 422 šestsettrojek. Je zrejmé, že dovoz kúrenie z tzv. Kapitalistickej cudziny by v takom množstve vtedy nebol možný. Na program dňa sa dostalo československej nezávislé teplovzdušné benzínové kúrenie. Problém s jeho výrobou sa mohol vyriešiť dvoma rôznymi cestami. Buď nákupom licencie alebo vlastné konštrukciou. Prvý prípad by prichádzal do úvahy len v krajnom prípade, a tak sa do konštruovanie pustili v spomínaných opravovniach Trenčín. O výsledku sa zatiaľ nepodarilo nájsť nič bližšie.

Potom bol vývoj prikázaný národnému podniku PAL Autobrzdy, neskôr premenovanému na Autobrzdy Jablonec, n. p. Skratka PAL znamenala „Príslušenstvo automobilov a lietadiel“, čo bolo krátke a vtipné, vydarila sa aj jednoducho riešená grafická značka. Zložený názov „Autobrzdy“ bol inšpirovaný sovietskou „výrobou“ novotvarov (pamätáte sa na svietiaci „Mašpriborintorg“ na Václavskom námestí v Prahe?) a zodpovedal ruskému „avtotarmozy“.

V rokoch 1961–1962 teda v Jablonci nad Nisou vyvinuli nezávislé benzínové kúrenie 3 COB 1 s výkonom 3 kW, predovšetkým pre vozidlá Tatra 603. Pri jeho riešení sa podarilo obísť patentové riešenie firmy Eberspächer, avšak z podobného nemeckého kúrenia B 3 vychádzalo a bolo mu veľmi podobné. Z toho možno usudzovať, že až do začatia výroby československého benzínového kúrenia 3 COB 1 sa do vozidiel Tatra 603 montovali nezávislé kúrenia Eberspächer B 2.

Prvé domáce nezávislé kúrenie pre osobné automobily 3 COB 1 z podniku Autobrzdy Jablonec

Keď sa teda v roku 1962 objavil domáci výrobok, začal sa montovať do všetkých šestsettrojek. Jeho nevýhodou bola skutočnosť, že sa nedala regulovať. Buď topila, alebo bola vypnutá, nič medzi tým. Eberspächer už mal typ BN 4 s dvojstupňovou reguláciou, riešenú dvojrýchlostným ventilátorom vháňaného vzduchu, čo znamenalo vyšší komfort. Tiež u nás si boli vedomí výhod nemeckého typu BN 4. Pozoruhodný je v tomto ohľade prípis z 21. apríla 1967, podpísaný RKZ 2503 / R / Hru. Bol adresovaný vtedajšiemu hlavnému konštruktérovi Ing. Milanovi gália a hovorilo sa v ňom: "Dovoľujem si upozorniť na skutočnosť, že pre vozidlá T 603 významných i vládnych činiteľov bolo rôznymi cestami zabezpečené najmenej 30 kusov regulačných kúrenie Eberspächer BN 4. Keďže životnosť niektorých súčastí je obmedzená a zabezpečovanie prevádzky kúrenie týchto činiteľov bude bezpochyby vyžadované všetkými spôsobmi, navrhujem zabezpečenie dovozu nasledujúcich nevyhnutných počtov a sortimentu náhrad. dielov v objeme cca 7,5 tis. Sk O. P. "Nasleduje výpočet trinástich položiek.

Pre tridsať najvyšších komunistických predstaviteľov robotníckej triedy skrátka neboli domáce kúrenia dosť dobré.

Kúrenie PAL pre autobusy Karosa a nákladné Tatry

Ešte predtým sa v Palu pracovalo na nezávislom naftovom teplovzdušnom kúrenie pre autobusy. Vzniklo v roku 1958, bolo označené 12 AKN 5, malo výkon 12 kW a bolo v Československu prvý svojho druhu. Iniciovali ho zrejme skúsenosti s elektrickým kúrením v Tatre 500 HB a potreba zvýšiť komfort cestujúcich. Kúrením sa vybavovali autobusy Škoda RTO, v rôznych modifikáciách sa objavilo aj v motorových železničných vozňoch, špeciálnych vozidlách a na stacionárnych pracoviskách. V prakticky nezmenenej podobe sa vyrábalo desiatky rokov.

Ďalšie v rade bolo v roku 1960 dokončené kúrenie 6 BON 3, teda naftové kúrenie s výkonom 6 kW, určené na vyhrievanie skriňových karosérií, kabín nákladných vozidiel a špeciálnych vozidiel.

Výroba nezávislých kúrení pre motorové vozidlá sa od roku 1964 rozbehla v pobočke podniku Autobrzdy, v závode 03 v Rakovníku, kam ju premiestnili z Jablonca nad Nisou. Tunajšia bývalá továreň Stadion bola známa svojimi bicyklami a neskôr aj populárnymi mopedmi rovnakej značky. Potom továreň brutálnym administratívnym rozhodnutím nakrátko zmenili na Chiranu (zdravotnícky nábytok, sterilizátory atď.), aby ju od 1. januára 1964 opätovne administratívne začlenili do n. p. Autobrzdy Jablonec. Od tej doby sa tu vyrábajú kúrenia pre motorové vozidlá všetkých druhov.

Keď sa začali v Karose Vysoké Mýto vyrábať autobusy Škoda ŠM 11, vyvinuli pre nich v rokoch 1967–1969 v podniku Autobrzdy nezávislé naftové kúrenie 15 AON 7, ktorého tepelný výkon bolo úctyhodných 17 kW, dodávajúce 700 kubíkov ohriateho vzduchu za hodinu.

Kúriť sa muselo aj vo vtedajších vozidlách pre armádu, ktoré sa z nejakého nepochopiteľného dôvodu dodnes označujú ako špeciálne namiesto vojenské. Aj do nich boli vyvinuté vykurovacie zariadenia. V rokoch 1962–1964 to bol teplovodný ohrievač s označením 35 CON V, určený na ohrev chladiacej kvapaliny motora bojového vozidla pred štartom. Súčasne sa ním vykuroval priestor pre osádku; bolo
v ňom zabudované aj úsmevné zariadenie na ohrev konzervy. Primárnou funkciou však bolo samozrejme predhriatie motora.

Titulná stránka návodu k najrozšírenejšiemu domácemu nezávislému kúreniu

Pre vykurovanie "špeciálnych" vozidiel Tatra vzniklo tiež nezávislé kúrenie 12 BON 3, avšak teplovzdušné, ktorým sa predhrieval vzduchom chladený motor pre jeho ľahšie spúšťanie.

V čele konštrukcie nezávislých kúrení v podniku Autobrzdy stál od začiatku Ing. Jaroslav Leimer, ktorý v rôznych funkciách pôsobil v PALe a neskôr v podniku Autobrzdy až do odchodu do dôchodku v roku 1997, po tom, čo sa po revolúcii v roku 1989 stal technickým riaditeľom. Jedným z jeho predchodcov na tejto pozícii a spoluautorom niektorých riešení bol pán Bohuš Pelikán.