Skip navigation

Ďalšie návraty - druhá polovica deväťdesiatych rokov

Väčšina domácich výrobcov automobilov a ich dielov sa stala súčasťou svetových automobilových koncernov. Automobilku Škoda prevzal Volkswagen, do Karosy vstúpil francúzsky Renault so svojou autobusovou divíziou R. V. I. a špecializoval sa na mestské a linkové autobusy. Zmenili sa aj požiadavky trhu aftermarkete. Na túto situáciu reagoval Eberspächer tým, že prevzal predaj nezávislých kúrení od firmy Svoboda do vlastnej zmenené firmy. Z jej názvu zmizla skratka SK, zmenilo sa aj sídlo firmy. Z pražských Dejvíc a holešovického skladu sa presťahovala do novo upravenej montážnej haly vo Stodůlkách, do areálu vtedajšieho IPS. Slávnostné otvorenie za prítomnosti väčšiny obchodných partnerov prebehlo 12. októbra 1994.

Vo vzťahu k prvovýrobcom vozidiel je nová firma napojená priamo na centrálu v Nemecku, pri ostatných aktivitách využíva naďalej skúseností aj zabehnutú logistiku pobočky Eberspächer Viedeň. Pri začiatku novej firmy, aby sme za všetky vymenovali aspoň dva, stáli technik pán Richard Leitgeb a pán Herbert Zimmer zodpovedný za logistiku. Do firmy nastúpili ďalší českí zamestnanci, ktorí prevzali potrebnú zodpovednosť – technici páni Ing. Richard Bolehovský, neskôr aj Jaromír Žáček a ďalší.

Eberspächer Praha sa prepracoval na vedúce miesto na trhu nezávislých kúrení v Českej republike.

Letecká snímka továrne v Rakovníku, kde sa vyrábajú výfuky

Dynamicky sa rozvinula aj výroba výfukov. Vedenie firmy v Nemecku rozhodlo vybudovať vlastný výrobný závod. V lete roku 1995 bol v Rakovníku neďaleko prenajaté haly zakúpený od firmy Ateş pozemok o výmere 11 000 m2 a 6. decembra 1995 slávnostne položili základný kameň budúceho výrobného areálu. Projekčnými prácami bola poverená kanceláriu Architekturbüro Jaschek zo Stuttgartu. V spolupráci s miestnou inžinierskou firmou pod vedením pána Václava Pelc a v spolupráci s pánom architektom Ing. Jánom Krauskopf vznikla moderná výrobná hala s rozlohou 4000 m2. Do nej boli prevedené stroja z prenajatých priestorov vo firme Ateş, z materskej firmy z Neunkirchen bola postupne odovzdávaná ďalšia výroba. Na konci roka 1998 tu pracovalo 140 zamestnancov. Na základe efektivity a kvality odvádzanej práce rozhodlo vedenie Eberspächer rozšíriť výrobné kapacity. Preto bol v roku 1998 zakúpený ďalší susedný pozemok o výmere 9000 m2.

Bývalý kooperačný partner Autobrzdy, súčasná firma Ateso, nahradila svoj nie veľmi úspešný typ kúrenia 4 CON 1 modernými agregátmi s výkonmi 2 a 4 kW, ktoré sama vyvinula a začala ich ponúkať pod obchodnými názvami Breeze a Wind. Tu sa už cesty obidvoch bývalých partnerov rozišli – v oblasti nezávislých kúrení sa z nich stali konkurenti. Pritom je Ateso úspešná spoločnosť.

Nestretol ju osud množstva českých privatizovaných podnikov, ktoré sú dnes prázdne, budovy patria neexistujúcim bankám a cez vytlčené okná sa preháňa vietor. Ateso prevzala moderná a progresívna skupina a. s. Brano pána Dr. Ing. Pavla Juříčka, ktorá si vybudovala dobrú pozíciu na európskom trhu automobilových komponentov, najmä dverových mechanizmov. Výrobu nezávislých kúrení presunulo Ateso z Rakovníka inam, aby sa tu uvoľnili výrobné kapacity pre iné produkty.