Skip navigation

História spoločnosti Eberspächer v českých krajinách

Firma Eberspächer mala už pred prvou svetovou vojnou úzke kontakty s plzenskou Škodou, vtedajším priemyselným gigantom Rakúska-Uhorska. V období prvej republiky, teda v rokoch 1918 až 1938, sa kontakty rozvíjali štandardne tak, ako to bolo medzi susednými, vyspelými európskymi krajinami vtedy obvyklé. Počas vojny a rovnako tak po komunistickom prevrate v Československu v roku 1948 bol s normálnymi pomermi koniec. Preto je udivujúce, že sa aj v tejto dobe spolupráca rozšírila, a to najmä v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. Malo to ale svoje logické dôvody, ako uvidíme ďalej. Došlo dokonca aj na kooperáciu. Spolupracovať v dobách socializmu s firmou zo „Západu“, k tomu ešte v Spolkovej republike Nemecko, a dokonca vyrábať komponenty do jej výrobkov, to bolo niečo takmer nepredstaviteľné. Za celú éru budovania komunizmu sa v Česko-Slovensku takéto prípady dali spočítať na prstoch jednej ruky. Jedným z nich bola spolupráca s Eberspächerom. Viac než dosť dôvodov na to, aby sme sa na tento prípad pozreli zblízka.