Skip navigation

Nezávislé kúrenia a ochladzovacia technika

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Prahe 9 – Horní Počernice, pobočky v Cerekvici nad Loučnou, Brne a na Slovensku v Bratislave.

Firma sa zaoberá predajom nezávislých kúrení a ochladzovacej techniky, vrátane poskytovania obchodno-technických služieb. Predaj sa uskutočňuje buď prostredníctvom siete vyškolených servisných stredísk rozmiestnených po celom území Českej republiky a Slovenska, alebo prostredníctvom priamych dodávok jednotlivým OEM výrobcom automobilov a autobusov.