Skip navigation

Právne pokyny/ochrana údajov

Stav: Január 2019

Spoločnosť Eberspächer je veľmi rada, že ste navštívili túto webovú stránku a teší ju váš záujem o našu spoločnosť a naše výrobky.

I. Ochrana údajov

1. Informácie týkajúce sa spracovania údajov pri návšteve našej webovej stránky
Osobné údaje, ktoré vznikajú pri používaní našej webovej stránky alebo ktoré nám sprostredkujete, spracovávame v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Návšteva našej webovej stránky je spravidla možná aj bez uvedenia osobných údajov. Osobné údaje sa používajú len v prípade, pokiaľ je to z technických dôvodov potrebné na používanie našej webovej stránky alebo pokiaľ využívate určité funkcie, ktoré ponúkame na našej stránke, napr. kontaktné formuláre. Používanie vašich osobných údajov slúži na umožnenie požadovaných funkcií.

Pri návšteve našej webovej stránky sa na náš webový server štandardne uloží adresa IP, ktorú vám priradil váš poskytovateľ internetového pripojenia, webová stránka, z ktorej nás navštívite, stránka, ktorú u nás navštívite, prípadné prevzaté súbory, množstvo vyžiadaných údajov, vyhľadávané pojmy, ako aj dátum a čas. Tieto údaje sa do protokolu zaznamenávajú po dobu troch mesiacov. Údaje používame na rozpoznanie a odstránenie prípadných bezpečnostných rizík alebo chybných funkcií prevádzky webovej stránky. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok 6, ods. 1 f) DSGVO, na základe ktorého je spracovanie údajov povolené na realizáciu oprávnených záujmov. Naše oprávnené záujmy sú zabezpečenie funkcií webovej stránky a včasné rozpoznanie a odvrátenie kybernetických útokov.

Vaše údaje zaznamenávame aj vtedy, keď sa s nami skontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára sprístupneného na našej webovej stránke alebo iným spôsobom. Pokiaľ nie je v súvislosti s kontaktným formulárom uvedené inak, používame tieto údaje iba na zodpovedanie vašej žiadosti, ako aj na technickú administráciu. Povinné údaje sú označené. Prípadne vás môžeme požiadať o uvedenie ďalších osobných údajov. Tieto údaje sú dobrovoľné, používame ich len v rámci spracovania vašej žiadosti. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov v rámci používania kontaktného formulára je článok 6, ods. 1 b) DSGVO, pokiaľ sú údaje potrebné na nadviazanie alebo realizáciu zmluvného vzťahu.

2. Informácie o použití súborov cookie a o analýze využitia
Aby bolo možné poskytnúť stálu optimalizáciu webových stránok a obsahy prispôsobené vašim požiadavkám, používame súbory cookie spoločnosti Eberspächer. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa z webovej stránky ukladajú na váš pevný disk. V podstate slúžia na to, aby pre vás bolo používanie stránky príjemnejšie a používateľsky prístupnejšie a na uchovávanie údajov formulára (napr. v rámci kontaktného formulára). Ďalšie súbory cookie, ktoré využívame, slúžia na štatistické účely. Pomocou nich zisťujeme, napr. aké obsahy na našej webovej stránke sú pre našich používateľov obzvlášť zaujímavé a prostredníctvom akého druhu koncových zariadení bola stránka navštívená. Tak môžeme našu webovú stránku pripraviť pre našich používateľov zaujímavejšie. Informácie o použitom webovom prehliadači a koncových zariadeniach nám umožňujú prispôsobiť dizajn stránky najdôležitejším typom prehliadača. Súbory cookie nijako nepoškodzujú váš počítač, nemôžu vykonávať žiadne programy a nemôžu obsahovať žiadne vírusy. Ukladanie súborov cookie na vašom počítači môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom nastavení vášho webového prehliadača. Na to použite nastavenia alebo funkciu pomocníka vášho prehliadača. Za daných okolností môže byť potom obmedzená funkčnosť našej webovej stránky.

Upozorňujeme vás, že na niektorých stránkach našej webovej lokality sa môžu za určitých okolností vyskytovať aj súbory cookie, ktoré priamo nesúvisia so spoločnosťou Eberspächer. Ak si prezeráte stránku s obsahom, ktorý bol do nej vložený treťou stranou (napr. YouTube, issuu a pod.), môžu sa do vášho prehliadača uložiť súbory cookie aj od týchto tretích strán. Eberspächer nemôže nijakých spôsobom ovplyvniť používanie takýchto súborov cookie a vzhľadom na spôsob fungovania súborov cookie do nich nemôže zasahovať, pretože prístup do daného súboru cookie má len tá osoba, ktorá ho pôvodne nastavila. Ďalšie údaje získate na webových stránkach príslušných tretích strán.

Právnym základom na spracovanie údajov v súvislosti so súbormi cookies a analýzou používania opísanou v tomto bode 2 je paragraf 6 odsek 1 písmeno f) nariadenia GDPR, založený na našom oprávnenom záujme o podobu podľa potreby a o neustálu optimalizáciu našich webových stránok, ako aj o propagáciu našich produktov.

Google Analytics
Naša webová stránka používa službu webovej analýzy Google Analytics, ktorú ponúka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“) používateľom z Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Lichtenštajnska. Všetkým ostatným používateľom túto službu poskytuje Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 („Google“). Na zaznamenávanie vašich prístupových údajov pri návšteve našej webovej stránky používa služba Google Analytics súbory cookies s platnosťou 38 mesiacov. Prístupové údaje zhromažďuje spoločnosť Google v našom mene na pseudonymných používateľských profiloch a prenášajú sa na server spoločnosti Google v USA. Predtým sa anonymizuje vaša IP adresa. Preto nemôžeme určiť, ktoré používateľské profily patria konkrétnemu používateľovi. Preto vás na základe údajov zhromaždených spoločnosťou Google nemôžeme ani identifikovať, ani určiť, ako používate našu webovú stránku. Pre prípad, keď sú osobné údaje výnimočne prenesené do USA, dodržuje spoločnosť Google americko-európsky program Privacy Shield. Spoločnosť Google sa tým zaviazala dodržiavať európske zásady ochrany údajov a poskytovať miestnu úroveň ochrany údajov, a to aj v rámci spracovania údajov v USA.

Spoločnosť Google bude používať informácie získané prostredníctvom súborov cookies v našom mene na vyhodnotenie používania našich webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webových stránok a internetu. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tiež v Pravidlách ochrany súkromia služby Google Analytics.

Webovú analýzu spoločnosti Google môžete kedykoľvek odmietnuť. Máte viacero možností:

  • Môžete nainštalovať plug-in na vypnutie, poskytnutý spoločnosťou Google, na nasledujúcom odkaze od spoločnosti Google v prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Chrome (táto možnosť nefunguje v mobilných zariadeniach): Prepojenie na plug-in prehliadača

Google Ads Conversion Tracking
Ďalej ako zákazník služby Ads používame Google Ads Conversion Tracking, analytickú službu od spoločnosti Google. V rámci nej sa do vášho počítača uloží súbor cookie služby Google Ads („konverzný súbor cookie“), pokiaľ ste sa na našu stránku dostali prostredníctvom inzerátu spoločnosti Google. Tieto súbory cookie strácajú po uplynutí 30 dní platnosť a neslúžia na identifikáciu osôb. Ak navštívite niektoré z našich stránok a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, môžeme my aj spoločnosť Google určiť, že niekto klikol na daný inzerát, a tým bol presmerovaný na našu stránku. Každý zákazník služby Ads dostane iný súbor cookie. Vďaka tomu nie je možné sledovať súbory cookie prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby Ads. Informácie získané pomocou konverzného súboru cookie slúžia na vytváranie konverzných štatistík pre zákazníkov služby Ads, ktorí sa rozhodli využívať službu Sledovanie konverzií. Zákazníci služby Ads získajú celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich inzerát a boli presmerovaní na stránku obsahujúcu značku sledovania konverzií. Nezískajú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľa. Ak sa nechcete zapojiť do procesu sledovania, môžete odmietnuť uloženie súboru cookie potrebné na tento účel – a to prostredníctvom nastavení prehliadača, ktoré deaktivujú automatické uloženie súborov cookie do vášho počítača. Súbory cookie služby sledovania konverzií môžete deaktivovať aj nastavením vášho webového prehliadača tak, aby sa blokovali súbory cookie z domény „googleadservices.com“. Bližšie informácie k tomu nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google.

Google Maps
Na našich stránkach využívame službu Google Maps, aby bolo zobrazenie geografických informácií vizuálne príjemné a aby sme vám uľahčili vyhľadanie predajcu. Služba Google Maps je mapová služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Aby bolo možné zapojiť a na vašom webovom prehliadači zobraziť mapový materiál spoločnosti Google, ktorý používame, musí webový prehliadač pri otvorení stránky s kontaktom nadviazať spojenie so serverom spoločnosti Google, ktorý sa môže nachádzať aj v USA. Spoločnosť Google takto dostane informáciu, že stránka s kontaktom našej webovej stránky bola otvorená z IP adresy vášho zariadenia. Pre prípad, keď sú osobné údaje prenesené do USA, dodržuje spoločnosť Google americko-európsky program Privacy Shield.

Ak spustíte vyhľadávač predajní na našej webovej stránke a pritom ste prihlásený do svojho profilu na Google, môže spoločnosť Google túto udalosť priradiť k vášmu profilu na Google. Ak si neželáte priradenie k vášmu profilu na Google, je nutné sa pred spustením našej stránky s kontaktmi najskôr odhlásiť z Google. Google ukladá vaše údaje a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a personalizovaného zobrazenia služby Mapy Google. Tento zber údajov môžete spoločnosti Google odmietnuť. Ďalšie informácie nájdete v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google a Dodatočných zmluvných podmienkach služby Mapy Google a Google Earth.

Google Ads
Využívame technológiu remarketing od spoločnosti Google, aby sme znovu prostredníctvom účelovej reklamy na stránkach spoločnosti Google a jej partnerskej siete oslovili používateľov, ktorí už navštívili našu webovú stránku a zaujímali sa o ponuku. Reklama sa zobrazuje prostredníctvom použitia súborov cookie. Pomocou textových súborov je možné analyzovať správanie sa používateľov pri prezeraní danej webovej stránky a následne ho využiť na cielené odporúčanie výrobkov a reklamu na základe záujmov používateľov.

Ak nechcete dostávať reklamu na základe svojich záujmov, môžete deaktivovať používanie súborov cookie spoločnosťou Google na tieto účely otvorením stránky https://www.google.sk/settings/ads/onweb. Prípadne môžete deaktivovať používanie súborov cookie od tretích strán otvorením stránky Stránka na deaktiváciu iniciatívy sieťovej reklamy NAI (anglicky).

Upozorňujeme, že spoločnosť Google uplatňuje svoje vlastné smernice o ochrane údajov, ktoré sú nezávislé od našich. Na tieto obsahy nemáme žiadny vplyv a za tieto smernice a postupy nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť ani záruku. Bližšie informácie k tomu nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google.

Informácia o použitých súboroch cookies
Informácie o deaktivácii jednotlivých súborov cookies možno nájsť prípadne v tomto Právnom upozornení / Pravidlách ochrany osobných údajov.

3. Súhlasy a vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov
Všetky osobné údaje vami zadané na webovej stránke spoločnosti Eberspächer budú bez vášho špeciálneho súhlasu spracované len v rámci takého účelu, na ktorý ste ich poskytli (napr. na vytvorenie ponuky), ako aj na technickú administráciu. Pri zadávaní príslušných údajov budete informovaný o účele ich použitia a prípadne požiadaný o súhlas s ich využitím na iné účely. Právnym základom spracovania údajov je v týchto prípadoch povolenie podľa článku 6, ods. 1 a) DSGVO. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti.

Okrem toho máte právo, a to aj ak ste už udelili súhlas, kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov na reklamné alebo marketingové účely, ako aj na prieskumy verejnej mienky alebo požiadať o informácie o týchto uložených údajoch. Rovnako máte možnosť vaše osobné údaje, ktoré sú u nás uložené dať opraviť, zablokovať alebo vymazať. Na to sa obráťte písomne alebo e-mailom na zodpovedný orgán uvedený v tiráži. Upozorňujeme, že sa nevymažú údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie ešte chýbajúcich služieb alebo na presadenie našich práv alebo nárokov. To platí aj pre údaje, ktoré musíme podľa zákonných požiadaviek uschovať. Také údaje sa najprv zablokujú.

Pokiaľ poskytovatelia služieb uvedení v tomto vyhlásení spracúvajú vaše údaje mimo Európskej únie, uisťujeme vás, že títo poskytovatelia služieb garantujú zmluvne alebo iným spôsobom úroveň ochrany osobných údajov rovnocennú tej, ktorá platí v Európskej únii. Prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tiráži môžete vyžiadať kópiu týchto záruk.

Nakoniec máte právo vyžiadať si od nás aj elektronickú kópiu takých údajov, ktoré spracúvame v rámci zmluvy alebo na základe vášho súhlasu (tzv. právo na prenosnosť údajov).

4. Zmeny vo vyhlásení o ochrane údajov
Spoločnosť Eberspächer si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť vyhlásenie o ochrane údajov. Preto vám odporúčame pravidelne sa informovať o prípadných zmenách.

5. Kontaktné informácie k téme ochrany údajov
V prípade otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so svojimi žiadosťami o informácie, podnetmi alebo sťažnosťami prostredníctvom adresy privacy-EPRA[at]eberspaecher.com. Vašu žiadosť okamžite prijmeme. Máte tiež právo obrátiť sa na orgán na ochranu údajov a podať sťažnosť.

Autorské práva
© 2019 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Nemecko pre všetky stránky tejto internetovej lokality.

II. Právne pokyny k obsahom webovej stránky

1. Všetky práva vyhradené
Texty, obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na webovej stránke spoločnosti Eberspächer podliehajú ochrane na základe autorských práv a iných ochranných zákonov. Obsah tejto webovej stránky sa spravidla bez súhlasu spoločnosti Eberspächer nesmie kopírovať, rozširovať, meniť ani poskytovať tretím stranám na komerčné účely. Niektoré z webových stránok spoločnosti Eberspächer okrem toho obsahujú obrázky, ktoré podliehajú autorským právam tretích strán.

Obrázky z tlače sa smú používať výlučne na redakčné účely v rámci žurnalistického spravodajstva o skupine Eberspächer s uvedením zdroja „Eberspächer“. Kópie a zverejnenie na tieto účely sú bezodplatné. Avšak v takýchto prípadoch si dovoľujeme od tlačových médií požiadať o poskytnutie dokladového výtlačku, pri elektronických (internetových) médiách o krátku správu s upozornením. Pri inom/obchodnom spôsobe využitia týchto obrázkov je potrebné najskôr získať písomný súhlas tlačového oddelenia spoločnosti Eberspächer.

2. Žiadny záručný sľub
Tieto webové stránky boli vytvorené s maximálnou dôslednosťou. Aj napriek tomu nemôže spoločnosť Eberspächer ručiť za bezchybnosť ani presnosť informácií, ktoré obsahujú. Informácie uvedené na týchto webových stránkach nepredstavujú žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku.

3. Žiadna licencia
Spoločnosť Eberspächer sa chce prezentovať prostredníctvom inovatívnej webovej stránky bohatej na informácie. Dúfame, že ste našou webovou stránkou nadšený rovnako ako my. Duševné vlastníctvo, ako sú patenty, značky a autorské práva, ktoré táto stránka obsahuje, sú chránené. Prostredníctvom tejto webovej stránky sa neudeľuje licencia na využívanie duševného vlastníctva spoločnosti Eberspächer ani tretích strán.

4. Prepojenia
Obsahy webových stránok iných firiem, resp. tretích strán, na ktoré prejdete prostredníctvom prepojení na našej webovej stránke, nemôže spoločnosť Eberspächer nijakým spôsobom ovplyvniť, a preto za ich obsah nenesie žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Eberspächer preto výslovne vyhlasuje, že si neprivlastňuje obsah prepojených stránok. Za škody vyplývajúce z používania týchto cudzích stránok ručí výlučne poskytovateľ danej stránky, na ktorú ste boli presmerovaný. Za internetové stránky pridružených spoločností a ich obsah sú zodpovedné výlučne dané pridružené spoločnosti. Ak by ste pri konkrétnej ponuke, ktorá obsahuje odkaz na našej webovej stránke, zistili protiprávne obsahy, okamžite na vaše upozornenie odkaz deaktivujeme. Na to sa obráťte na kontakt uvedený v tiráži.

5. Výrobky a ceny
Údaje o rozsahu dodávky a služieb, vzhľade, cenách, rozmeroch a hmotnostiach výrobkov uvedených na webových stránkach zodpovedajú poznatkom dostupným v čase redakčnej uzávierky príslušných stránok a sú založené na charakteristikách nemeckého trhu. Vyhradzujeme si preto výlučné právo na zmeny. Uvedené ceny platia pre našich zmluvných partnerov ako nezáväzne odporúčané ceny. Informácie o aktuálnych predajných cenách vám preto poskytne vami zvolený predajca.

6. Vyhotovenia pre konkrétne krajiny
Medzinárodný rozsah celosvetových webových stránok (World-Wide-Web) podmieňuje, že tieto stránky odkazujú na výrobky alebo služby, ktoré v iných krajinách mimo Nemecka nie sú dostupné, ešte nie sú dostupné alebo sú dostupné pod iným názvom a v inom prevedení. Pozrite si, či je na stránke uvedené zastúpenie našej spoločnosti vo vašej krajine a v prípade potreby sa obráťte priamo naň.