Skip navigation

Impresum

Centrála:

Eberspächer Praha s. r. o.
Náchodská 116/208
193 00 Praha 9

Tel.:+420 220 183 700
Fax:+420 220 183 725
cz-info[at]eberspaecher.com

Firma je registrovaná pri Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 110654.

IČ:27392414                 DIČ:CZ27392414

Bankové spojenie:
UniCredit Bank
č.ú. 2106825974/2700  CZK
č.ú. 2106825982/2700  EUR

Pobočky:

Eberspächer Praha s.r.o.
Areál firmy Karex a.s.
569 53 Cerekvice nad Loučnou

Eberspächer Praha s.r.o. – organizačná zložka
Galvaniho 10
821 04 Bratislava
SLOVENSKO

Eberspächer Praha s.r.o.
Areál firmy S.P.M.B. a.s.
Řípská 1153/20a
627 00 Brno

 

 

 

 

Platforma EÚ na riešenie sporov online

Spory medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi v súvislosti s online kúpnymi zmluvami alebo online zmluvami o poskytovaní služieb je možné riešiť prostredníctvom Platforma Európskej únie na mimosúdne riešenie sporov online.

Zákon o riešení spotrebiteľských sporov

Nie sme pripravení a povinní zúčastniť sa procesu riešenia sporov pred spotrebiteľským subjektom urovnávania sporov.